Poezija-i-Sveto

Poezija i sveto

1.200,00 дин.

Прва дела и прве речи писмене историје српскога народа учинио је и украсио дух Светога Саве, и отад не престаје ова историја тим духом, његовим немиром и лепотом, крстоносно да се исписује, обнавља и узвишава. Свети Сава је први српски изворни прозаист и песник, писац прве српске проповеди, молитве, службе, посланице. Српско писано песништво почиње његовим „Словом о спасоносној речи“… „крајности“

Kategorije: , Product ID: 4000

O knjizi

Прва дела и прве речи писмене историје српскога народа учинио је и украсио дух Светога Саве, и отад не престаје ова историја тим духом, његовим немиром и лепотом, крстоносно да се исписује, обнавља и узвишава. Свети Сава је први српски изворни прозаист и песник, писац прве српске проповеди, молитве, службе, посланице. Српско писано песништво почиње његовим Словом о спасоносној речи

Више са-постојање истина ума и срца, временског и вечног, светског и светог, личног и општег, националног и универзалног, историјског и уметничког – карактеристике су српског духовног песништва у његовом свеукупном трајању. У том распореду „крајности“, међупростор је место поезије, а језик једина сила способна да зађе у процепе и невиде обеју страна, у привид њихове подељености и супротништва.