manifest-kamena

Manifest kamena

480,00 дин.

НАПОМЕНА ЧИТАОЦУ

Ова књига садржи тајне шифре и упутства која могу помоћи пажљивом

читаоцу да открије Камен мудрости или Филозофски камен. То су

тајне које омогућавају да се дође до алхемијске операције Великог Дела

– трансмутације било ког елемента Света у Филозофски камен. Тај

камен је живо Јаје Света, јаје из којег се излегао првобитни Једнорог,

пре почетка Времена, који је зачео велики циклус вечног обнављања,

циклус вечног понављања истог.

Аутор

 

 

Виктор Радун Теон сазнајно води душевни живот у који улазимо

после једног века трагања, уображавајући да смо ми трагачи а не

наш песник. У томе и јесте величина његове особене поетике која из

филозофске маште пролази метафизику, теологију и улази у стварност.

Тако формиран поетички ум, води свог читаоца у нова сазнања јер,

пратећи императиве тренутка на путу трагања за каменом мудрости,

смењују се доживљаји а онда следи оно првотно, песниково откриће:

„Камен је пронашао мене.“

(из рецензије Милијана Деспотовића).

 

 

Сва досадашња поезија Виктора Теона Радуна чини се да представља

његов пут индивидуације, која је крунисана највишим могућим степеном

самоспознаје: „прилазим самоспознаји / пазим да не пробудим звер“

(„Пропланак“); „све је записано / осим самоспознаје / на њу треба

чекати“ („Чекање“).

Песников камен, разуме се, обликује лирску ауру и камена мудрости и

филозофског камена: „Осећам како се мења његово стање, преображава

се у струју магме из које је настао. Враћа се у своје прадостојанство.

У прапочетак. У камен круга. У архетипски извор. Филозофски камен.“

(„Филозофски камен“).

(из рецензије Јелене Марићевић Балаћ).

Oznake: , , , Product ID: 6618

O knjizi

  Manifest kamena – Viktor Radun

O autoru:

Виктор Теон Радун, рођен 1965. године у Скопљу, Македонија. Дипломирао на економском факултету 1990. Од 1991. живи у Новом Саду. Запослен је као професор екологије, економије и менаџмента на факултету за примењену екологију Футура, при универзитету Метрополитан у Београду. Пише поезију, прозу, есеје и критике, објављује у књижевној периодици. Бави се филозофијом и студијама будућности. Преводи са енглеског на српски и македонски и обрнуто. Превођен на шпански, руски, румунски, македонски, бугарски и словеначки језик. Заступљен у антологији савремене српске поезије „Фигуре у тексту – градови у фокусу“, Кораци, Бирограф, 2019. Књиге песама: Јаје једнорога, 2008; Вавилонски водопади, 2012; Чудо Феникса, 2013; Крв и ружа, 2016; Змија олује, 2019. Научна монографија: Конкуренција на нишану, 2008. Филозофске књиге: Светло у човеку, 2017; Храм екстазе, 2017; Велика Звер, 2017; Трансхуманизам, будућност без људи, 2018. Члан Управног одбора Друштва књижевника Војводине, Удружења новинара Србије и Удружења стручних и научних преводилаца Војводине. Председник Надзорног одбора Стеријиног позорја. Ел. адреса: vradun@gmail.com

НАПОМЕНА ЧИТАОЦУ

Ова књига садржи тајне шифре и упутства која могу помоћи пажљивом

читаоцу да открије Камен мудрости или Филозофски камен. То су

тајне које омогућавају да се дође до алхемијске операције Великог Дела

– трансмутације било ког елемента Света у Филозофски камен. Тај

камен је живо Јаје Света, јаје из којег се излегао првобитни Једнорог,

пре почетка Времена, који је зачео велики циклус вечног обнављања,

циклус вечног понављања истог.

Аутор