kraljevski-put-u-snove

Kraljevski put u snove

790,00 дин.

O knjizi

Kraljevski put u snove –  Nataša Vasić

 

Ovaj tekst je po načinu pristupa snovima, koliko nam je poznato, jedinstven poduhvat u našoj literaturi o snovima. Autorka se već niz godina uspešno bavi organizovanjem radionica psihološkog tumačenja snova i uspela je da ovu vrlo složenu i kompleksnu temu predstavi dovoljno jasno i razumljivo širokoj čitalačkoj publici. Fenomen snova je predstavila na jednostavan način, ali je ujedno ukazala na njihov značaj i korist koju pojedinac može imati od bavljenja sopstvenim snovima. Knjiga Kraljevski put u snove nudi odgovore na brojna pitanja koja muče snevače ali i ukazuje na važnost snova iz aspekta nauke i u tome leži najveća vrednost ovog rada.
Priručnik nema stroge naučne pretenzije, već pripada literaturi koja se stručno naziva „popularna psihologija“ ili kolokvijalno „kakodaistička literatura“ – nudi odgovor na pitanje „kako da“ tumačimo snove. Dakle, po sredi je jedna vrsta naučnog sanovnika koji svaki čitalac može otvoriti nakon buđenja i pogledati šta bi psiholozi rekli za određeni simbol sna.
Prof. dr Dragan Kolev

***
Spoznajom i prihvatanjem nesvesnog čovek može da postigne potpunost. Naravno, svest je tu da odredi smisao slika, da artikuliše bujicu i da u stvarnosti, ovde i sada, predoči značenje. Dešifrovati značenje, primiti poruku i iskazati zahvalnost jeste podsticaj za lični rast. Pritom moramo imati na umu da su simboli u snovima najčešće individualni, pa tako za jednog čoveka koji sanja kako stavlja ključ u bravu, to može biti jasna seksualna alegorija, dok za drugog ključ može biti žudnja za Bogom, a brava milosrđe…
Svrha ove knjige će biti ispunjena ukoliko za vas bude predstavljala početak istraživanja nesvesnog, podsticaj da radite na svojim snovima, pa izvo’te, saslušajte sebe, poslušajte sebe i -jeste kliše i fraza ali je i validno reći – radite na sebi. Laku noć i prijatan san.
Nikola Marić,
psiholog

O autoru:

Nataša Vasić je diplomirani psiholog, psihološki savetnik i hipnoterapeut. U svom radu koristi OLI ‒ psihodinamski integrativni metod, hipnozu i mnoge druge metode kojima ovladava kontinuiranim obrazovanjem. Osnivač je i predsednik udruženja Ansuz koje se bavi talentovanim i nadarenim osobama a u okviru koga organizuje brojna predavanja iz oblasti popularne nauke i praktično primenljivih znanja. Neke od tema o kojima govori na radionicama, predavanjima, kursevima i seminarima su: psihološko tumačenje snova, psihološka manipulacija, upotreba hipnoze u terapijske svrhe, planiranje karijere, prepoznavanje i podsticanje visoke nadarenosti kod dece… Takođe kreira i vodi treninge u firmama, a neke od tema su: poslovni bonton, organizaciona kultura, veštine komunikacije, komunikacija sa teškim klijentima, veštine prodaje, veštine prezentacije, efektivno upravljanje vremenom… Učestvuje na brojnim seminarima, kongresima, konferencijama. Aktivnosti koje organizuje sprovodi samostalno ili uz pomoć brojnih saradnika.