Kraljevski put u snove

Kraljevski put u snove

790,00 дин.

O knjizi

Kraljevski put u snove-  Nataša Vasić

 

O autoru:

Nataša Vasić je diplomirani psiholog, psihološki savetnik i hipnoterapeut. U svom radu koristi OLI ‒ psihodinamski integrativni metod, hipnozu i mnoge druge metode kojima ovladava kontinuiranim obrazovanjem. Osnivač je i predsednik udruženja Ansuz koje se bavi talentovanim i nadarenim osobama a u okviru koga organizuje brojna predavanja iz oblasti popularne nauke i praktično primenljivih znanja. Neke od tema o kojima govori na radionicama, predavanjima, kursevima i seminarima su: psihološko tumačenje snova, psihološka manipulacija, upotreba hipnoze u terapijske svrhe, planiranje karijere, prepoznavanje i podsticanje visoke nadarenosti kod dece… Takođe kreira i vodi treninge u firmama, a neke od tema su: poslovni bonton, organizaciona kultura, veštine komunikacije, komunikacija sa teškim klijentima, veštine prodaje, veštine prezentacije, efektivno upravljanje vremenom… Učestvuje na brojnim seminarima, kongresima, konferencijama. Aktivnosti koje organizuje sprovodi samostalno ili uz pomoć brojnih saradnika.