konflikti

KONFLIKTI & LOW AROUSAL – PSIHOLOŠKI PRISTUP NISKE UZBUĐENOSTI U TRETIRANJU KONFLIKATA

590,00 дин.

Bo Hajlskou Elven - slika autora (002) конфликт

Danski psiholog Bo Hajlskou Elven (1965) jedan je od najznačajnijih predstavnika psihološkog pristupa lou arauzal. Priznati psiholog, savetnik i predavač u Danskoj i Švedskoj, on svoj rad na praktičnoj pedagogiji ‒  kako u sprečavanju konfliktnog ponašanja tako i u suočavanju sa njima ‒ bazira na originalnim naučnim istraživanjima, kao i na istraživanjima i iskustvima svojih kolega iz sveta. Autor je niza naučnih radova i knjiga, posebno o pristupu lou arauzal u pedagogiji ‒ u školama, dečjim ustanovama, porodici ‒ u psihijatriji i ustanovama za posebnu negu.

O knjizi

KONFLIKTI & LOW AROUSAL – PSIHOLOŠKI PRISTUP NISKE UZBUĐENOSTI U TRETIRANJU KONFLIKATA

 

O KNJIZI

Termin lou arauzal u psihologiji označava pristup nekonfrontacije koji se bavi načinima

postupanja sa osobama sklonim brzom i lakom uzrujavaju, sa ciljem da se izbegnu

konfrontacije i konfliktne situacije i da se umesto toga krene tzv. „putem najmanjeg otpora“.

Pristup lou arauzal danas se koristi u različitim situacijama u kojima postoje tendencije

nasilnog ponašanja, pre svega u domenu psihijatrije, pedagogije i nege, ali i u porodici i

ostalim svakodnevnim životnim situacijama.

KONFLIKTI & LOW AROUSAL – PSIHOLOŠKI PRISTUP NISKE UZBUĐENOSTI U TRETIRANJU KONFLIKATA

Ovaj humani pristup tretiranja kriznih situacija razvijen je kao odgovor na upotrebu

restriktivnih metoda ‒ kao što su izolovanje, kažnjavanje, konsekventna pedagogija,

zasnovana na manipulaciji posledicama i medikamentalna terapija ‒ a pre svega kao

alternativa fizičkoj intervenciji i primeni sile. Iako je namenjen prvenstveno pedagozima,

starateljima i roditeljima, primenljiv je i u drugim oblastima života u kojima se radi sa

ljudima: u politici, radnim zajednicama, uslužnim delatnostima, sportu…

Pristup lou arauzal oslanja se na univerzalne humane principe, etičke i pedagoške:

Svi ljudi imaju pravo da odlučuju o sebi koliko god je to moguće.

  • Ljudi moraju biti tretirani s poštovanjem, bez obzira na njihov uzrast i funkcionalni

nivo.

  • Svi ljudi imaju pravo da budu ono što jesu.
  • Ljudi koji su u stanju da se ponašaju korektno to i rade.
  • Samo onaj ko preuzima odgovornost može da utiče na druge.

Knjiga Konflikti & low arousal jasno objašnjava kako upravljti konflitima, kako proceniti

situaciju i prilagoditi pristup i uz pomoć niza konkretnih primera i praktičnih saveta pruža

nove strategije koje se temelje na pristupu lou arauzal. Namenjena je ne samo osobama

koje se profesionalno bave radom sa ljudima već i svima onima koji žele da sprečavanjem

konflikata ili njihovim tretiranjem na pravilan način unaprede svoje međuljudske odnose.