Saosećanje se ne može zanemariti

Saosećanje se ne može zanemariti

Među mnogim zabludama, koje su u raznim istorijskim periodima zaposele umove širokih masa čovečanstva, možda najčudnija – a sigurno najmanje vredna poverenja – jeste savremena samozvana nauka političke ekonomije, zasnovana na ideji da se napredan model ljudskog delovanja može formirati nezavisno od uticaja naklonosti (dobre volje) među ljudima u društvu. Naravno, kao i alhemija, astrologija,

Read more