Zatvoreni krug nasilja

Zatvoreni krug nasilja

Nasilje se više ne održava zato što se smatra da je ono neophodno, već samo zato što ono postoji odavno i ljudi kojima ono odgovara, tj. vlasti i vladajuća klasa, su ga tako organizovali da ljudi koji su pod njihovom vlašću iz nje ne mogu da se izvuku. Vlasti su u naše vreme – sve

Read more