Neznanje najviše usporava čoveka

Kao što smo rekli, sila koja usporava ljudsko kretanje je delom sila trenja, a delom negativna. Da bih ilustrovao tu razliku mogao bih, na primer, da navedem neznanje, glupost i slaboumnost kao neke od čistih sila trenja, ili otpora koji nema nikakvo usmerenje. Sa druge strane, nerealističnost, ludilo, autodestruktivne skolnosti, religijski fanatizam i slično su sve sile određenog karaktera, koje deluju u određenim pravcima. Da bi se smanjile ili u potpunosti prevazišle te raznovrsne usporavajuće sile, moraju se upotrebiti korenito različiti metodi. Znamo, na primer, šta neki fanatik može da uradi, pa se mogu preduzeti mere predostrožnosti, on se može prosvetiti, ubediti i možda usmeriti, a njegove mane pretvoriti u vrline; ali niko ne zna, niti može da zna, šta neki divljak ili slaboumnik može da uradi, pa čovek prema njima mora postupati kao prema masi, inertnoj, bez uma, koju su lansirali pobesneli elementi. Negativna sila uvek podrazumeva neku osobinu, neretko neku uzvišenu, mada loše usmerenu, koju je moguće preokrenuti na dobro; ali sila trenja bez pravca implicira neizbežan gubitak. Očigledno je onda da je prvi i opšti odgovor na gorepostavljeno pitanje sledeći: okrenuti sve negativne sile u ispravnom pravcu i smanjiti sve sile trenja.

Nema sumnje da je od svih otpora trenja onaj koji najviše usporava ljudsko kretanje – neznanje. Nije bez razloga Buda, mudrac, rekao: “Neznanje je najveće zlo sveta”. Trenje koje nastaje usled neznanja i koje se u velikoj meri uvećava usled brojnosti jezika i naroda, može se smanjiti jedino širenjem znanja i unifikacijom raznorodnih elemenata čovečanstva. Nijedan napor ne može se bolje upotrebiti. Ali, ma koliko da je neznanje usporilo kretanje čovečanstva unapred u prošlim vremenima, sigurno je da su danas negativne sile postale još važnije. Jedna među njima je daleko značajnija od drugih. Ona se zove organizovano ratovanje. Kad pomislimo na milione pojedinaca, često najsposobnijih po umnim i telesnim sposobnostima, cvet čovečanstva, koji su prisiljeni da žive život neaktivnosti i neproduktivnosti, na ogromne sume novca koje se svakodnevno traže za izdržavanje armija i vojnog aparata, koji predstavlja veoma veliki deo ljudske energije, na sve napore beskorisno protraćene na proizvodnju oružja i primenu uništenja, na gubitak života i podsticanje jednog varvarskog duha, užasnuti smo zbog neprocenjivog gubitka po čovečanstvo koji te nesrećne okolnosti nesumnjivo donose. Šta možemo da učinimo da se najbolje suprotstavimo tom velikom zlu?

Usavršavanje oružja neće prekinuti ratove

Zakon i red neizostavno zahtevaju održavanje organizovane sile. Nijedno društvo ne može da postoji i napreduje bez čvrste discipline. Svaka zemlja mora da bude u stanju da se brani ukoliko to postane neophodno. Današnje stanje nije poteklo od juče, pa se ni korenita promena ne može izvesti već sutra. Kad bi se narodi odjednom razoružali, više je nego verovatno da bi došlo do gorih stvari i od samog rata. Sveopšti mir je divan san, ali nije ostvarljiv odjednom. Videli smo nedavno da je čak i plemeniti napor čoveka koji poseduje najveću svetovnu moć bio praktično bez rezultata. I nije čudo što je uspostavljanje sveopšteg mira zasad fizički nemoguće. Rat je negativna sila, i ne može se okrenuti u pozitivnom pravcu a da na prođe kroz prelazne faze. To je sličan problem kao kako da napravimo točak i zavrtimo ga u jednom pravcu, a da ga potom okrenemo u suprotnom pravcu, da ga pri tom ne usporimo, i da ga opet ubrzamo u suprotnom pravcu.

Tvrdilo se da će usavršavanja topova velike razorne moći prekinuti ratove. Tako sam i ja dugo mislio, ali sada verujem da je to velika greška. Takav razvoj će u velikoj meri izmeniti, ali ne i prekinuti rat. Naprotiv, mislim da se sa svakim novim oružjem koje se izmisli, sa svakim novim napretkom u tom pravcu, koje naprosto uključuje neki novi talenat i veštinu, angažuje novu snagu, daje novi podsticaj i takao dalje – samo dodaje novi impuls njegovom daljem razvoju.

Nikola Tesla, iz knjige “Problem povećanja ljudske energije”. Opširnije o knjizi pogledajte ovde.