Renesansa u medicini – nova knjiga Vuka Stambolovića

Renesansa u medicini – nova knjiga Vuka Stambolovića

Nedavno je u izdanju Neopressa objavljena nova knjiga prof. dr Vuka Stambolovića, penzionisanog profesora socijalne medicine i jednog od najubedljivijih zagovornika komplementarne i alternativne medicine u Srbiji. Knjiga argumentovano i kritički osvetljava potrebu za promenom, koja je izazvana zastranjivanjem savremene medicine, koja umesto da pojedinca sagleda i isceli u njegovoj celovitosti, nastoji samo da ga

Read more