Akcija!
renesansa-u-medicini

RENESANSA U MEDICINI – Dr Vuk Stambolović

1.390,00 дин. 1.251,00 дин.

ŠTAMPANO IZDANJE

Dr Vuk Stambolović – doktor nauka, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, bivši upravnik Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu – pionir je ovdašnje promocije i institucionalizacije alternativne medicine. Ovaj angažman proistekao je iz okvira socijalne medicine i sledstvenog izučavanja ljudskih prava i zdravlja u kontekstu različitih nivoa društvenog razvoja. Angažovanje oko alternativne medicine, kao i oko drugih pitanja važnih za šire shvaćeno zdravlje mogao bi se predstaviti kao socijalna akupunktura, odnosno kao stumulisanje životnih tokova u okviru uže i šire zajednice. U okviru medicinskog programa Fonda za otvoreno društvo, 1997. godine sa Laslom Vegelom i saradnicima iz novosadske kancelarije Fonda, pokrenuo prvu školu homeopatije u Novom Sadu, za koju je, zahvaljujući sredstvima Fonda, bio angažovan Londonski međunarodni koledž za klasičnu honmeopatiju (LICH). U okviru prve generacije ove škole osnovano je i Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann. Sarađivao i sarađuje i sa mnogim udruženjima iz oblasti alternativne medicine – Reiki Srbija, Breg, Udruženje za apiterapiju API-BEO, Simillimum – homeopatski centar Beograd, Udruženje za rekonektivno isceljivanje, Udruženje za ajur vedu Srbije, Škola vidja joga – kao i sa grupama terapeuta metoda poredak ljubavi, sudžok, Bahove cvetne kapi, aromaterapija itd. Zajedno sa Margaritom MiIenković i lekarima iz udruženja Reiki Srbija, pokrenuo proces koji je doveo do osnivanja Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva i bio njen prvi predsednik. 300 Samoinicijativno, zajedno sa Ivanom Stipićem, pravnikom iz Novog Sada, napisao, kao predlog Ministarstvu zdravlja, prvi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, podzakonski akt koji je bliže odredio uslove i opseg bavljenja alternativnom medicinom. Ministarstvo zdravlja prihvatilo je ovaj predlog, pošto je prošao diskusiju u kojoj je učestvovalo više od dvadest lekara poznavalaca raznih metoda alternativne medicine. Osmislio predmet Lekar u zajednici, koji je uveden u nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sam ili u saradnji sa drugim autorima objavio preko devedeset bibliografskih jedinica u domaćim i stranim publikacijama. Pre Renesanse u medicini objavio knjige: Medicina – nadležnost i alternativa, Prosveta, Beograd 1986; Alternativna medicina, sa saradnicima, Šilić R., Zagreb 1987; Drugo lice medicine, sa saradnicima, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1989; Visokoškolski zapt, Alter, Beograd, 1991; Porođaj, Elit Medica, Beograd, 1996; Zatvori i zdravlje, sa saradnicima, Institut za socijalnu medicinu, Beograd 2005; Deca i siromaštvo, sa saradnicima, Institut za socijalnu medicinu, Beograd 2006; Medicine – Heretical Issues, Lambert, Academic Publishing, Saarbrucken, 2016.

poručite ELEKTRONSKO IZDANJE

Broj artikla: PROMO CENA Oznake: , , Product ID: 6738

O knjizi

RENESANSA U MEDICINI: OD PACIJENTA-OBJEKTA DO KOKREATORA SOPSTVENOG ZDRAVLJA

O knjizi

Čovečanstvo je u 21. veku na prekretnici. Razvoj industrije i tehnologije doneo je, osim nespornih koristi za ljude, i niz kolateralnih šteta: doveo je do izumiranja brojnih životinjskih i biljnih vrsta, do ubrzanog nestajanja plodnog zemljišta i sve većeg i opasnijeg zagađenja vazduha, vode i tla, što na mnogo načina ugrožava ljudsko zdravlje, pa bolesti i poremćaji kao posledica ovih faktora drastično umanjuju kvalitet života i odnose milione života. Usled velikih i brzih transformacija ljudi se osećaju zbunjeno i uplašeno, što, uz ubitačan tempo savremenog života, dovodi i do masovnih psihičkih poremećaja. Jednom rečju, uprkos svem razvoju, zdravlje ljudi je višestrano ugroženo.

I savremena oficijelna medicina, kao i čitav današnji svet, nalazi se u turbulentnoj fazi, a njen odgovor na ovaj izazov, uprkos brojnim evidentnim uspesima, u celini se ne može oceniti kao uspešan. Ograničena svojom racionalističkom logikom i svojim pristupom pacijentu kao objektu, a pod pritiskom interesa krupnog kapitala, naročito farmaceutske i industrije medicinskih pomagala, ona nije u stanju da se izbori sa iskušenjima sa kojima se suočava. Takozvana alternativna medicina, s druge strane, teško osvaja prostor jer se suočava sa otporom ove oficijelne. Situacija, stoga, zahteva nov pristup – novu paradigmu koja omogućava renesansu u medicini.

RENESANSA U MEDICINI – Vuk Stambolović

Dr Vuk Stambolović, pionir alternativne medicine u nas, veteran borbe za čovekovo zdravlje u njegovoj punoći i celotivosti, sa pacijentom, a ne bolešću, u centru pažnje, svojom novom knjigom Renesansa u medicini daje kompletnu sliku današnje medicine, zasnovane na mehanicističkoj kartezijanskoj paradigmi, analizira njene zablude i slabosti i suprotstavlja joj holističku, tradicionalnu ili alternativnu medicinu, koja vodi ka renesansi u medicini. Renesansa u medicini je svojevrstan vodič koji nam pomaže da, u skladu sa novom slikom višedimenzionalnog čoveka, sagledamo zdravlje sa više strana, ne samo medicinske, već i socjalno-ekonomske, političke, kulturne, kao i duhovne, i nudi celovitu viziju renesanse u medicini, koja je jedan od najvažnijih koraka ka akvarijanskoj renesansi čoveka.

 

MEDICINA MASOVNOG ČIPOVANJA ILI MEDICINA ZAJEDNIČKOG STVARANJA ZDRAVLJA

Današnja medicina se, uz globalnu političku i finansijsku podršku, sve većma razvija u pravcu medicine nadziranja, sa čipovima i genetskim modifikacijama, što u krajnjoj liniji vodi društvu ,,zadovoljnih robova“, kakvo opisuju Oldus Haksli i Džordž Orvel. Ona, sem toga, pacijenta tretira kao objekat i poglavito je usmerena na suzbijanje simptoma, zanemarujući i suzbijajući samoisceljujuće moći organizma.

 

ISCELJIVANJE UMESTO SUZBIJANJA SIMPTOMA

Sa druge strane pak pomalja se medicina poznata kao holistička, alternativna, tradicionalna, odnosno vibraciona, medicina koju je dr Petar J. Stanković, beogradski lekar i psihijatar, još pre osamdeset godina nazvao božanstvenom. Sa njome i njenim celovitim pristupom pacijentu kao kokreatoru sopstvenog zdravlja, uz oslanjanje na čovekovu moć samoisceljenja, medicina kao nauka o zdravlju ulazi u svojevrsnu renesansu, ne kao još jedna puka tehnika u okviru koje se bolest shvata kao kvar, nego kao mogućnost za zajedničko stvaranje zdravlja.