DDLJ

Duhovno društvo ljubavi

Knjiga koja uspeva da kod mnogih čitalaca proizvede pozitivnu energiju, smirenost i radoznalost. Možda može i kod vas?!

Category: Product ID: 1404

O knjizi

Put do lične sreće i društvene harmonije vodi preko shvatanja smisla života!

Kako da se Ljubav kao smisao života konačno ostvari u društvu?!

Knjiga koja pokušava da kroz holistički i interdisciplinarni pristup spoji duhovno, društveno-političko i individualno u jednu srećnu i harmoničnu celinu!

Knjiga koja ima nameru da pokrene ljude na globalni Pokret za duhovno društvo ljubavi!

Knjiga koja insistira na tome da smo mi pre svega duhovna bića, da religija ne mora da bude isto što i duhovnost, da kvalitet života nije isto što i standard života – razmatra neke od ključnih iluzija savremenog društva!

Knjiga koja uspeva da kod mnogih čitalaca proizvede pozitivnu energiju, smirenost i radoznalost. Možda može i kod vas?!

Autor, Dragan Andrić je sociolog i duhovni tragalac. Od 2004 godine se intezivnije bavi novinarstvom i piše za časopis Zdrav život, a objavljivao je tekstove i u drugim dnevnim i nedeljnim novinama. Cilj mu je stvaranje duhovnog društva, spajanje duhovnosti i politike, Zapada i Istoka, kao i unapređenje javnog zdravlja i povratak prirodi.