Jungovo tumačenje snova

Jungovo tumačenje snova

Prema Karlu Gustavu Jungu (1875–1961) snovi i sanjarenje predstavljaju pravi put do najdubljih sadržaja čovekovog bića, a dve osnovne postavke kada je u pitanju bavljenje snovima jesu: prvo, san treba tretirati kao činjenicu o kojoj se ne smeju unapred postavljati nikakve tvrdnje, osim tvrdnje da san neminovno ima nekakvog smisla, i drugo, san je specifičan

Read more